HELAAS

De tijden zijn roerig en sinds 2022 zijn wij tot een drastische maatregel overgegaan die in feite tegen onze eigen principes ingaat; wij gaan een bepaalde groep mensen van onze diensten uitsluiten. Wij gaan heel duidelijk discrimineren.

Helaas zagen wij ons genoodzaakt deze uitzondering op ons beleid te maken omdat de situatie daarom vroeg. Als onze adviezen (die in feite geen adviezen zijn omdat alles uiteindelijk uit de klant zelf voortkomt) als gevolg hebben dat anderen ernstige schade hiervan ondervinden dan is voor ons de grens echt bereikt.

Wij trokken daar de streep en namen afscheid van dit soort mensen met hun domme en gevaarlijke mentaliteit; de groep waarover het hier gaat wordt gevormd door het merendeel van de tegenwoordige politici – wij adviseren vanaf 2022 absoluut geen politici meer omdat deze mensen op dit moment een gevaar zijn voor de gehele samenleving.

Dat de domheid van deze soort uiteindelijk tot hun eigen ondergang zal leiden mag dan een schrale troost zijn maar de daaraan voorafgaande ellende die zij gaan veroorzaken is een (te) hoge prijs voor iedereen.

Wij waren helaas zelf dom in dit geval omdat wij in de verste verte niet gedacht hadden dat de meest stompzinnige adviezen ook daadwerkelijk zouden worden opgevolgd.

Helaas is dit te vaak gebeurd en laat de realiteit inmiddels zien dat het systeem volledig de verkeerde kant op gaat en daar willen wij absoluut niet aan meewerken.

Ook wij hebben hier ernstige fouten gemaakt o.a. door ervan uit te gaan dat dit soort mensen wel iets van een gezond verstand zou hebben. Maar de praktijk laat helaas zien dat daar zelden iets te vinden is dat met gezond verstand heeft te maken.

Wij zagen wel ontzettend veel domheid bij politici maar wij hebben ons toch lelijk vergist door deze mensen het voordeel van de twijfel te geven. Dat is nu dan voorbij want ze komen er bij ons absoluut niet meer in.

Domheid is het grootste probleem van de mensheid en dat zou op zich nog geen groot probleem zijn als de leiders niet dom zouden zijn; indien de leiding uit bevlogen mensen zou bestaan die het goede met het volk voor heeft dan zou dat minder problematisch zijn.

Maar helaas is dat niet het geval en wij zijn dan inmiddels ook tot de mening gekomen dat een ‘verlichte’ dictatuur verre is te verkiezen boven enige vorm van wat wij tegenwoordig nog democratie durven te noemen.

Bij iedere vorm van democratie regeert uiteindelijk de domheid omdat de meeste mensen behoorlijk geplaagd worden door hun eigen domheid.

Het is te zot voor woorden dat iedereen hetzelfde stemrecht heeft. Er zijn mensen die zo dom zijn als een draaideur en niet bereid zijn ook maar ergens over na te denken en er zijn mensen die wel bereid zijn na te denken en hun hersens te gebruiken; in dit geval maakt het allemaal niets uit; ze hebben hetzelfde stemrecht.

Dat is een domheid die in dit systeem is ingebakken.

Helaas, ook grote denkers laten het afweten want op dit moment is er niemand te vinden die bereid is te gaan sleutelen aan de basisfouten in ons huidige systeem.

En een cultuur die halsstarrig en hardnekkig vasthoudt aan (verouderde) principes zal ten onder gaan. Dat heeft de geschiedenis al heel vaak duidelijk laten zien.

Het spreekwoord: “door schade en schande wordt men wijs” is dan ook een domme dooddoener; wijsheid is te moeilijk te leren.

Het is niet overdreven te zeggen dat 95 % van de mensheid ernstig wordt geplaagd door de domheid; in een democratie zal dit uiteindelijk altijd leiden tot het kiezen van een leiding die een afspiegeling blijkt te zijn van de domheid van de kiezers.

Helaas, helaas, helaas. Als de domheid regeert dan wordt het pas echt gevaarlijk en dat is in de huidige samenlevingen duidelijk zichtbaar; het lijkt wel of iedereen de weg kwijt is geraakt.

Voor de scherpe kijker zal het wel duidelijk zijn dat het grootste deel van de kaste van de huidige politici tot de domste groep behoort die er op deze aarde bestaat. De meeste politici hebben een totaal gebrek aan visie, geen capaciteiten genoeg om een beroep te kunnen uitoefenen en begrijpen niets van zichzelf. Uiteindelijk zijn daarom deze mensen dan ook de politiek in gegaan; tegenwoordig hoef je daar geen visie te hebben, niets te weten en ook niets te kunnen.

Als je een beetje kunt toneelspelen en hypocriet genoeg bent dan is het een redelijk gemakkelijke manier van inkomen verwerven zonder dat daar ook maar enige intellectuele of lichamelijke inspanningen tegenover moeten staan. En meestal is de politiek ook een opstapje naar een goedbetaalde (nutteloze) functie later, buiten de politiek; sluw gebruik makend van het in de politiek opgebouwde netwerk.

Geldelijk gezien is dit misschien wel slim te noemen maar het is tegelijkertijd ook een duidelijk bewijs van domheid als iemand voor de politiek kiest alsof het een soort vak is.

Het is wel triest te noemen dat dit soort mensen de leiding heeft want de enkeling in de politiek met het hart op de goede plaats heeft weinig kans en kan hier dan ook gemakkelijk buiten deze beschouwing worden gelaten omdat deze groep te klein is om ook maar iets op een ‘democratische manier’ te bereiken.

Het hardnekkig volharden in de ingeslagen verkeerde weg zal tot ellende voor veel mensen gaan leiden en uiteindelijk ook tot de ondergang van de bestaande cultuur.

Het zal niet lang meer duren voordat een steeds groter deel van de bevolking de pijnlijke gevolgen van het foute besturen van deze domme leiders zullen ondergaan. En pas als grotere delen van de bevolking de pijn van dit beleid gaan voelen zal de vlam in de pan gaan slaan; rellen, gewelddadigheden en revolutie ontstaan pas als de pijn voor een groot deel van de bevolking teveel is geworden.

De domheid van onze leiders zal op korte termijn tot ellende voor velen leiden en de daaruit voortkomende problemen zullen uiteindelijk door iedereen worden gevoeld.

Helaas, het is waarschijnlijk al te laat voor waarschuwingen.

Een dichtslaande deur kun je zien aankomen maar de meeste mensen krijgen die deur pas in de gaten als hun hand tussen de deur en het kozijn wordt afgeklemd; zij gaan pas piepen als het te laat is.

Wie niet wil nadenken krijgt de pijn het eerst te voelen.

Helaas, helaas, helaas.